De oudercommissie heeft een adviserende functie waarmee de medezeggenschap van ouders word versterkt. Zij heeft adviesrecht over:

  • Het bieden van verantwoorde kinderopvang
  • Het pedagogisch beleid
  • Algemeen beleid op het gebied van opvoeding, veiligheid en gezondheid, de openingstijden, beleid met betrekking tot spel- en ontwikkelingsactiviteiten, vaststelling / wijzigingen van de behandeling van klachten, wijziging van de kosten van de kinderopvang.
  • Het inbrengen van nieuwe ideeën

Contact met de oudercommissie

De oudercommissie komt ten minste vier keer per jaar bijeen. Indien nodig wordt er eerder een bijeenkomst gepland. Het is voor ouders altijd mogelijk om contact op te nemen met de oudercommissie. De adressen en telefoonnummers zijn aanwezig op de locatie en het reglement voor de oudercommissie ligt ter inzage op de locatie.

Huidige leden

De oudercommissie bestaat op dit moment uit de volgende leden:

  • Emmie Enting, voorzitter
  • Geanne Kamping, secretaris
  • Marlieke Lohues, lid
  • Ties van der A, lid
  • Reinier Hut, lid

Jouw kind aanmelden

Ben je overtuigd van L.O.L. Kinderopvang? Wij maken graag kennis en geven graag een rondleiding waarna we ook jouw kind(eren) graag bij ons verwelkomen!

Rondleiding aanvragen