Voor alle kinderen van acht weken tot vier jaar hebben we dagelijks een uitdagend en gezond programma.

Acht weken tot twee jaar

Kinderen van acht weken tot twee jaar hebben in een rustige omgeving alle mogelijkheid om zich te ontwikkelen tot een actieve peuter. De pedagogisch medewerkers zorgen voor een uitdagende omgeving met daarin veel spel een speelmateriaal om de kinderen te stimuleren tot ontwikkelen.

Vanaf twee jaar

Vanaf twee jaar krijgen de kinderen spelenderwijs een voorschools programma aangeboden waarbij de nadruk gelegd wordt op spelenderwijs. De pedagogisch medewerkers kijken naar de behoeftes van deze peuters en spelen in op interesses. Doormiddel van het werken met thema’s worden de peuters uitgedaagd tot ontwikkelen. Alle kinderen hebben van nature de wil om te ontwikkelen als ze in een veilige omgeving zijn waarin ze zich zelf mogen zijn. We benadrukken graag dat ieder kind op zijn eigen tempo mag ontwikkelen.

Uk&Puk

We werken met de methode Uk&Puk. Uk&Puk stimuleert de brede ontwikkeling van 0-4 jarigen door actief spel. Het is een totaalprogramma voor baby’s, dreumesen en peuters. Er zijn tien thema’s ontwikkeld die aansluiten bij de belevingswereld van deze leeftijdsgroep.

Er is tijdens een thema aandacht voor vier ontwikkelingsdomeinen;

  • Taalontwikkeling
  • Sociaal-emotionele ontwikkeling
  • Motorische en zintuigelijke ontwikkeling
  • Rekenprikkels

Uk&Puk leert baby’s, dreumesen en peuters nieuwe vaardigheden door actief bezig te zijn en lekker te spelen. En dat is precies wat L.O.L. Kinderopvang dagelijks doet met de kinderen!

Vier tot en met twaalf

Voor de kinderen van 4 tot met 12 jaar hebben we een uitdagende buitenschoolse opvang.

De kinderen komen voor schooltijd een gezond ontbijt nuttigen en na schooltijd krijgen de kinderen een uitdagend en vooral actief programma aangeboden. Dagelijks hebben de pedagogisch medewerkers een aantal activiteiten voorbereid waaruit de kinderen kunnen kiezen. Het aanbod wordt maandelijks uitgebreid doordat er workshops worden gegeven door externe partijen. Denk hierbij aan sportclubs maar ook bijvoorbeeld een boswachter. Op de donderdag bieden we een sport bso aan in de sporthal. Allerlei verschillende sporten en activiteiten worden hier georganiseerd voor de kinderen.

In de vakantie

In de vakantie gaan we graag op pad. Denk hierbij aan de camping maar ook een pretpark behoort tot de mogelijkheden. We bieden een afwisselend programma aan waarbij aandacht is voor alle leeftijdscategorieën en interesses.

Jouw kind aanmelden

Ben je overtuigd van L.O.L. Kinderopvang? Wij maken graag kennis en geven graag een rondleiding waarna we ook jouw kind(eren) graag bij ons verwelkomen!

Rondleiding aanvragen